Anvendelse

Gulvslibemaskine til betongulve.

Sikkerhedsregler

Sikkerhedsforskrifter

  1. Følgende sikkerhedsudstyr bør anvendes: høreværn, sikkerhedssko, åndedrætsværn og beskyttelseshandsker.
  2. Maskinen skal tilsluttes en støvsuger.
  3. Husk at holde elledningen væk fra værktøjsskiven.

OBS – Når du vipper maskinen bagover i forbindelse med værktøjsskift osv., kan maskinen, hvis du er uagtsom, vippe fremover igen pga. maskinens tyngdepunkt.

Transport og læsning

Gulvslibemaskinen skal normalt transporteres med afmonteret håndtag.

Afmonter maskinens elledning på håndtaget.

De to møtrikker på håndtaget skal løsnes med den medfølgende specialnøgle.

Maskinen vejer 60 kg (uden håndtag).

Sllibeskiverne udskiftes ved at vippe maskinen med bagover og løsne de 9 bolte.

OBS: Når du vipper maskinen bagover i forbindelse med værktøjsskift osv., kan maskinen, hvis du er uagtsom, vippe fremover igen pga. maskinens tyngdepunkt!

Start/kørsel af maskinen

Start af maskinen

  1. Tilslut elledningen – 230V 1-fase
  2. Vip maskinen bagover, så slibeskiven ikke længere rører gulvet.
  3. Tryk på den grønne knap – og maskinen starter. (Den røde knap stopper maskinen).

Vedligeholdelse

Inden rengøring eller vedligeholdelse af maskinen skal denne kobles fra strømforsyningen.

Af hensyn til maskinens levetid er det vigtigt, at den rengøres efter større arbejdsopgaver.

Højtryksrensning kan ikke anbefales.

Maskinens skruer og møtrikker skal kontrolleres regelmæssigt.

Personlige værnemidler

Følgende sikkerhedsudstyr bør anvendes: høreværn, sikkerhedssko, åndedrætsværn og beskyttelseshandsker.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.