Anvendelse

Ideel maskine til afgratning, afkantningog slibning af ujævnheder i beton.

Medleveret: diamantskive og kuffert.

Sikkerhedsregler

-Hold arbejdsstedet rent og kontroller start – stop af maskinen

-Tænk på arbejdets omgivelser

-Tænk på faren for elektriske stød

-Undgå at overbelaste værktøjet

-Brug det rigtige værktøj

-Benyt sikkerhedsbriller, høreværn, evt. støvmaske og handsker

-Vigtig:Brug støvudsugning

-Tænk på balancen

-Træk stikket ud af kontakten når der skiftes værktøj

-Fjern justernøgler eller tilspændingsnøgler til roterende dele inden start af maskinen

-Hold godt fast på maskinen med begge hænder

-Rør aldrig roterende dele

-Yderligere sikkerhedsregler se vedlagte bilag og betjeningsvejledning

Bilag:

Transport og læsning

Mål: l x b x h. 418 x 80 x 142 mm Vægt: 4,3 kg

-Bær aldrig maskinen i ledningen.

Vedligeholdelse

-Sørg for omhyggelig vedligeholdelse af redskaberne.

-Hold værktøjet skarpt. Følg instruktionerne for udskiftning af dele.

-Undersøg ledning og stik, få den repareret hvis den er beskadiget.

-Sørg for at ventilationshullerne er rengjorte for støv, smuds og lignende.

-Hold håndtagene tørre og rene og fri for oli og fedt.

-Dette elektriske værktøj er i overensstemmelse med de relevante sikkerhedsregler.

-Reparation af elektrisk værktøj bør kun udføres af autoriserede værksteder.

-Se også PDF/ Betjeningsvejledning for yderligere informationer.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

STØJ OG VIBRATIONER

De typiske A-vægtede lydniveauer er:

lydtryksniveau: 90 dB (A)

lydeffektniveau: 103 dB (A)

------ Bær høreværn------

Den vægtede effektive accelarationsværdi overstiger ikke 2,5 m/s2

Personlige værnemidler

Høreværn.

Øjenværn.

E.v.t. støvmaske.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.

Tilknyttet grafik