Anvendelse

HTC 420 anvendes til slibning af beton, natursten og fjernelse af belægninger.

Den kan anvendes til både tør. og vådslibning. Ved tørslibning bør den anvendes sammen med en støvsuger.

Ved Vådslibning fyldes der koldt vand i tanken, vandhanen åbnes og maskinen er klar.

Sikkerhedsregler

Gulvet skal undersøges for bolte og

armeringsjern, inden slibningen startes.

Maskine må aldrig startes med løftet slibehoved.

Maskinen må aldrig startes uden at stænkskjoldet er monteret.

Maskinen må kun tilsluttes stikkontakter,

som har jordforbindelse og HFI-relæ.

Elstikket skal altid trækkes ud af kontakten før skift af slibeskiver.

Vær opmærksom på at slibeskiverne

kan blive meget varme.

Transport og læsning

Ved løft af maskinen må kun den påmonterede løftebøjle anvendes.

Drivmidler

Volt 220 volt

Ampere 16A

Start/kørsel af maskinen

  1. Begynd med at dreje ON/OFF knappen på ON.
  2. Indstil den hastighed, du vil slibe med.

Jo mere ujævnt gulvet, des lavere hastighed.

  1. Start maskinen ved at vælge rotationshastigheden forward/reverse

Stop af maskinen

Ved midlertidig stop drejes forw./rev. knappen til neutral.Ved permanent stop drejes ON/OFF knappen til off.

Vedligeholdelse

Rengør altid maskinen , når den har været i brug. Den må ikke spules med højtryk, da det kan trænge ind i maskinens dele og forårsage skader.

Det anbefales at holde øje med pakningerne med regelmæssige mellemrum, især de pakninger der er ved den øverste rem.

Denne pakning bør kontrolleres hver kvartal og udskiftes hvis den er slidt.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Maskinen er testet i overensstemmelse med ISO 8662-4 og ISO 11202 med hensyn til vibrationer og støj. For vibrationer er middelværdien 1,01 m/s2 der gælder for accelerationen på maskinen.

Personlige værnemidler

Høreværn.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.