Anvendelse

  1. ALU Lift til materiel løft.
Bilag:

Sikkerhedsregler

  1. Maskinføreren må ikke være påvirket af alkohol, medicin eller lignende.
  2. Maskinføren skal være instrueret og kende alle maskinens funktioner og være fyldt 18 år.
  3. Maskinens løftekapacitet må aldrig overskrides (se belastningsskilt).
  4. Kontroler at området hvor liften anvendes er fri for forhindringer og huller i gulvet. Vær sikker på gulvets bæreevne!
  5. Løft af last bør ske på stabilt underlag.

Transport og læsning

Maskinen fastspændes med stropper eller i surringsøjer for og bag på liftens chassis.

Dimensioner: 206 cm X 218 cm X 80 cm

Drivmidler

Håndsving

Start/kørsel af maskinen

Ikke oplyst.

Vedligeholdelse

  1. Smøring af maskinen.
  2. Service og hovedeftersyn 1 gang årligt.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Vægt: 170 kg
Helkropsvibrationer
Maskinen er testet efter fgl. standard:
Helkrop, målt efter værste retning.
Vibrationsstyrken
m/s²
Aktionsværdi
0,5 m/s ²
Grænseværdi
1,15 m/s ²
Maksimale daglige påvirkningstid før aktionsværdien overskrides
?
Der tages forbehold for den angivne brugstid, da der kan være store afvigelser afhængig af, hvordan maskinen anvendes.

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.